Trường trung học Manhattan – Wikipedia

Trường trung học Manhattan
 Trường trung học Manhattan 2015.jpg

Trường trung học Manhattan, Khu trường phía Tây (2015)

Địa chỉ

Đại lộ 2100 Poyntz (Khu trường phía Tây)
Đại lộ 901 Poyntz

66502

Hoa Kỳ

Thông tin
Loại trường Công lập, Trung học
Được thành lập 1873
Hiệu trưởng Greg Hoyt
9 đến 12
Ghi danh 2.200 (2017-2018)
Màu (s) Màu xanh
Trắng
(accent)
Linh vật Người Ấn Độ
Rival Junction City HS
Báo The Mentor
Trang web của trường