User Tools

Site Tools


101--y-ban-olympic-ng-timor-la-gi

Ủy ban Olympic quốc gia Đông Timor
Quốc gia/khu vực  Timor-Leste
TLS
Thành lập 2003
Được công nhận 2003
Hiệp hội
châu lục
OCA
Chủ tịch Joao Viegas Carrascalao
Tổng thư ký Joanico Goncalves

Ủy ban Olympic Đông Timor (mã IOC: TLS) là Ủy ban Olympic quốc gia đại diện cho Đông Timor.

101--y-ban-olympic-ng-timor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)