User Tools

Site Tools


101-t-tr-ng-seattle-la-gi

Tù trưởng Seattle (một cách Anh hóa của Si'ahl, tiếng Lushootseed phát âm: [siʔa ː ɬ, ban đầu [siʔa ː tɬ][2]) (khoảng 1780 - tháng 7 năm 1866) là một tù trưởng bộ tộc Duwamish[3] sinh sống tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, khi vùng đất thuộc tiểu bang Washington ngày nay còn là vùng đất của người da đỏ. Khi người di dân da trắng tiến vào vùng này, xung đột giữa hai sắc dân xảy ra, và cuối cùng thì Tù trưởng Seattle đã thuyết phục được dân da đỏ bán cho người da trắng vùng đất này, và chịu sinh sống trong những khu vực tập trung của người da đỏ. Sau khi ký hiệp định, truyền thuyết cho rằng Tù trưởng Seattle đã ứng khẩu đọc bài diễn văn này, nhưng không có một tài liệu nào ghi chép lại, vì những điều ông nói được dịch lại qua tiếng Anh qua ba thổ ngữ của người da đỏ. Đến năm 1887, bài diễn văn này được bác sĩ Henry A. Smith cho đăng tải trên tờ Seattle Sunday Star của Seattle, số 29 tháng 10, nhưng cũng không có tài liệu nào chứng thật được đó chính là những lời của Seattle. Do đó, ngày nay, gốc tích của bài diễn văn này vẫn còn được giới nghiên cứu tồn nghi. Thành phố Seattle, tiểu bang Washington của Mỹ, được đặt theo tên ông.

  • Lakw’alas (Thomas R. Speer), The Life of Si’ahl, ‘Chief Seattle’, Duwamish Tribal Services Board of Directors, for the Duwamish Tribe, ngày 22 tháng 7 năm 2004.
  • Murray Morgan, Skid Road, 1951, 1960, and other reprints, ISBN 0-295-95846-4.
  • William C. ("Bill") Speidel, Doc Maynard, The Man Who Invented Seattle, Nettle Creek Publishing Company, Seattle, 1978.
  • Chief Seattle bio, Chief Seattle Arts, accessed online 2009-02-23.
  • Brief analysis of the different versions of the speech by Nancy Zussy, Librarian, Washington State Library, accessed online 2010-01-01.
  • The Suquamish Museum (1985). The Eyes of Chief Seattle. Suquamish, WA: Suquamish Museum. 
  • Jefferson, Warren (2001). The World of Chief Seattle, How Can One Sell the Air?. Summertown, TN: Native Voices. tr. 127. ISBN 1-57067-095-1. 
101-t-tr-ng-seattle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)