User Tools

Site Tools


101-t-u-i-n-ng-m-budapest-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-u-i-n-ng-m-budapest-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em;​width:​ 22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold">​Tàu điện ngầm Budapest</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​BKV metro.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​BKV_metro.svg/​100px-BKV_metro.svg.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​BKV_metro.svg/​150px-BKV_metro.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​BKV_metro.svg/​200px-BKV_metro.svg.png 2x" data-file-width="​283"​ data-file-height="​283"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Tổng quát</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chủ</​th><​td>​
 +BKV (sở hữu công)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +Budapest</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loại tuyến</​th><​td>​
 +Tàu điện ngầm điện khí hóa</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số tuyến</​th><​td>​
 +3 (cộng 1 đang xây)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Số nhà ga</​th><​td>​
 +42 (cộng 10 đang xây)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lượt khách hàng ngày</​th><​td>​
 +khoảng 0,83 triệu</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Hoạt động</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bắt đầu vận hành</​th><​td>​
 +1896</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đơn vị vận hành</​th><​td>​
 +BKV</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:​ #​efefef">​Kỹ thuật</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chiều dài hệ thống</​th><​td>​
 +30,9km (thêm 7,4 km đang xây)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khổ đường sắt</​th><​td>​
 +<span class="​nowrap">​1.435 mm (4 ft <​span class="​frac nowrap">​8<​span class="​visualhide">​ </​span><​sup>​1</​sup>​⁄<​sub>​2</​sub></​span>​ in)</​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​vertical-align:​middle;">​
 +<table style="​width:​100%;​ margin:0; background-color:#​F9F9F9;"​ class="​collapsible collapsed"><​tbody><​tr><​th style="​background-color:#​efefef;​ text-align: center;">​Bản đồ tuyến đường</​th></​tr><​tr><​td align="​center">​
 +<​p><​img alt="​Budapest-metro.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Budapest-metro.png/​300px-Budapest-metro.png"​ width="​300"​ height="​279"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Budapest-metro.png/​450px-Budapest-metro.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Budapest-metro.png/​600px-Budapest-metro.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​930"/>​
 +</p>
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg/​220px-14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg"​ width="​220"​ height="​144"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg/​330px-14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg/​440px-14-05-06-budapest-RalfR-44.jpg 2x" data-file-width="​7236"​ data-file-height="​4742"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Szent Gellért tér (2014)</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tàu điện ngầm Budapest</​b> ​ (tiếng Hungary: <​i>​Budapesti metró</​i>​) là hệ thống tàu điện tốc độ cao ở thủ đô Budapest của Hungary. Tuyến biểu tượng của nó, "Tàu điện ngầm Thiên niên kỷ" (Millenniumi Földalatti Vasút, tuyến M1), lâu đời thứ hai thế giới sau Tàu điện ngầm London, đã được đưa vào hoạt động tại lễ kỷ niệm thiên niên kỷ chinh phục đất Hungary 1896, được đưa vào danh mục di sản thế giới năm 2002.
 +</​p><​p>​Nhiều thập kỷ sau đó, với sự giúp đỡ của Liên Xô 2 tuyến đường (M2 và M3) được hình thành, mà đã được mở rộng đáng kể sau khi xây dựng, so với M1. Ngày 28 Tháng 3 năm 2014, đường tàu điện ngầm thứ tư (M4) được đưa vào hoạt động. Tuyến thứ năm (M5) đang được hoạch định. Toàn mạng lưới của Budapest Metro hiện tại dài 38,3 km và có 52 trạm.
 +</p>
  
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Hệ thống tàu điện ngầm bao gồm ba tuyến đường ray, mỗi tuyến được chỉ định bởi con số và màu sắc. Tuyến số 4 đang được xây dựng, phần đầu tiên dự kiến ​​sẽ mở vào năm 2014.
 +</​p><​p>​Tuyến <img alt="​BKV metro symbol.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​15px-BKV_metro_symbol.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​23px-BKV_metro_symbol.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​30px-BKV_metro_symbol.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/><​img alt="​BKV m 1 jms.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​BKV_m_1_jms.svg/​15px-BKV_m_1_jms.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​BKV_m_1_jms.svg/​23px-BKV_m_1_jms.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​BKV_m_1_jms.svg/​30px-BKV_m_1_jms.svg.png 2x" data-file-width="​283"​ data-file-height="​283"/>​ chạy theo hướng đông bắc từ trung tâm thành phố đến Công viên thành phố dọc theo đại lộ Andrássy.
 +</​p><​p>​Tuyến <img alt="​BKV metro symbol.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​15px-BKV_metro_symbol.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​23px-BKV_metro_symbol.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​30px-BKV_metro_symbol.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/><​img alt="​BKV m 2 jms.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​BKV_m_2_jms.svg/​15px-BKV_m_2_jms.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​BKV_m_2_jms.svg/​23px-BKV_m_2_jms.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​13/​BKV_m_2_jms.svg/​30px-BKV_m_2_jms.svg.png 2x" data-file-width="​283"​ data-file-height="​283"/>​ nhìn chung chạy theo hướng đông sang tây từ trung tâm trung chuyển Örs vezér Square ở phía đông thành phố, và kết nối giữa ga Keleti và ga đường sắt Déli qua trung tâm thành phố.
 +</​p><​p>​Tuyến <img alt="​BKV metro symbol.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​15px-BKV_metro_symbol.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​23px-BKV_metro_symbol.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​30px-BKV_metro_symbol.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/><​img alt="​BKV m 3 jms.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​BKV_m_3_jms.svg/​15px-BKV_m_3_jms.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​BKV_m_3_jms.svg/​23px-BKV_m_3_jms.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​BKV_m_3_jms.svg/​30px-BKV_m_3_jms.svg.png 2x" data-file-width="​283"​ data-file-height="​283"/>​ chạy theo hướng tây bắc từ trung tâm trung chuyển Kőbánya-Kispest ở đông nam thành phố, dọc theo Üllői Avenue đến trung tâm thành phố, sau đó theo hướng bắc đến quận Újpest.
 +Ngoại trừ trong một đoạn ngắn gần các depot của mỗi tuyến, hệ thống chủ yếu là đi ngầm.
 +Tất cả các tuyến đường ray hội tụ tại quảng trường Deák Ferenc ở trung tâm thành phố, tạo thành trạm trung chuyển duy nhất của hệ thống. Nút cổ chai này sẽ được khắc phục bằng cách mở tuyến 4, tuyến vượt qua tuyến 2 và tuyến 3 tại các nhà ga khác nhau.
 +</​p><​p>​Tuyến <img alt="​BKV metro symbol.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​15px-BKV_metro_symbol.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​23px-BKV_metro_symbol.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​BKV_metro_symbol.svg/​30px-BKV_metro_symbol.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/><​img alt="​BKV m 4 jms.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BKV_m_4_jms.svg/​15px-BKV_m_4_jms.svg.png"​ width="​15"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BKV_m_4_jms.svg/​23px-BKV_m_4_jms.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​87/​BKV_m_4_jms.svg/​30px-BKV_m_4_jms.svg.png 2x" data-file-width="​283"​ data-file-height="​283"/>​ sẽ chạy theo hướng tây nam đến đông bắc từ trung tâm trung chuyển của ga đường sắt Budapest Kelenföld ở quận đông dân nhất thành phố Újbuda qua quận nội ô Józsefváros đến trạm cuối Keleti.
 +</​p><​p>​Hệ thống tàu điện ngầm hình thành một hệ thống riêng biệt khỏi tuyến đường sắt Budapest HEV mặc dù tuyến 2 của hệ thống tàu điện ngầm có phục vụ vận chuyển đến trạm cuối của hai trong số bốn tuyến HEV. Tích hợp các hệ thống không tương thích HEV vào hệ thống tàu điện ngầm là một mục tiêu dài hạn, và hình thành cơ sở của tuyến 5 được đề xuất.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181012012833
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.165 seconds
 +Preprocessor visited node count: 868/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12665/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1655/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.014/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 749 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 110.427 ​     1 -total
 + ​79.09% ​  ​87.338 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Public_transit
 + ​73.47% ​  ​81.127 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​44.56% ​  ​49.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RailGauge
 + ​14.67% ​  ​16.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Hungary
 + ​13.14% ​  ​14.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.39%    8.159      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RailGauge/​metric
 +  6.16%    6.799      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.49%    6.066      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +  3.64%    4.023      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​iacute;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1440154-0!canonical and timestamp 20181012012832 and revision id 25471103
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-u-i-n-ng-m-budapest-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)