User Tools

Site Tools


101-t-u-ng-m-proyekta-611-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-t-u-ng-m-proyekta-611-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​315px;​border-spacing:​2px;"><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​line-height:​1.5em;"><​img alt="​Soviet submarine Amsterdam.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Soviet_submarine_Amsterdam.jpg/​300px-Soviet_submarine_Amsterdam.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Soviet_submarine_Amsterdam.jpg/​450px-Soviet_submarine_Amsterdam.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​29/​Soviet_submarine_Amsterdam.jpg/​600px-Soviet_submarine_Amsterdam.jpg 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/>​
 +</​td></​tr><​tr valign="​top"><​th colspan="​2"​ height="​30pt"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Khái quát về lớp tàu
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tên gọi:</​td><​td>​Proyekta 611</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Bên sử dụng:</​td><​td><​img alt="​Soviet Navy Ensign"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg/​20px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg/​30px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg/​40px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281950-1991%29.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/>​ Hải quân Xô Viết</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Lớp trước:</​td><​td>​Tàu ngầm lớp K</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Lớp sau:</​td><​td>​Tàu ngầm Proyekta 641</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td><​span class="​nowrap">​Thời gian hoạt động:</​span></​td><​td>​1952</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ height="​30"​ style="​background-color:#​B0C4DE;​text-align:​center;​vertical-align:​middle;​font-size:​110%;">​Đặc điểm khái quát
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Kiểu:</​td><​td>​
 +Tàu ngầm tấn công</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Trọng tải choán nước:</​td><​td>​
 +<​li>​1.875 tấn khi nổi</​li><​li>​2.387 tấn khi lặn</​li></​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Độ dài:</​td><​td>​
 +90 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Sườn ngang:</​td><​td>​
 +7,5 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Mớn nước:</​td><​td>​
 +5,14 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Động cơ đẩy:</​td><​td>​
 +<li>3 động cơ diesel (6.000 mã lực)</​li><​li>​3 mô tơ điện (5.400 mã lực)</​li></​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Tốc độ:</​td><​td>​
 +<​li>​18 knot (33 km/h) khi nổi</​li><​li>​16 knots (30 km/h) khi lặn</​li></​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Độ sâu thử:</​td><​td>​
 +200 m</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Thủy thủ đoàn<​br/>​đầy đủ:</​td><​td>​
 +70 hoa tiêu và thủy thủ</​td></​tr><​tr valign="​top"><​td>​Vũ trang:</​td><​td>​
 +<​li>​10 ống ngư lôi 533-mm (21-inch) (6 phía trước, 4 phía sau)</​li><​li>​22 ngư lôi</​li><​li>​6 chiếc trong lớp tàu này được trang bị tên lửa Scub F-11FM</​li></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tàu ngầm Proyekta 611</​b>​ (tiếng Nga:<​b>​Проекта 611</​b>​) là loại tàu ngầm tấn công của hải quân Xô Viết, nhưng 6 chiếc đã được sửa chữa để trở thành tàu ngầm mang tên lửa hành trình đầu tiên trên thế giới vào năm 1956, một chiếc được trang bị 1 tên lửa Scud F-11FM và 5 chiếc còn lại có thể mang hai tên lửa. Tên lửa này quá dài để có thể mang trong thân tàu nên đã được gắn phía ngoài kế bên tháp kính tiềm vọng. Tàu ngầm B-67 đã thành công trong việc phóng tên lửa trong cuộc thử nghiệm vào ngày 16 tháng 9 năm 1955. NATO gọi loại tàu ngầm này là <​b>​lớp Zulu</​b>​.
 +</​p><​p>​Thiết kế được dựa trên tàu ngầm Kiểu XXI của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai.
 +</​p><​p>​Sự thành công của Proyekta 611 đã dẫn đến việc phát triển tàu ngầm Proyekta 629 (Проекта 629).
 +</​p><​p>​Tổng cộng đã có 26 chiếc Proyekta 611 đã được đóng và phục vụ từ năm 1952 đến 1957. 8 chiếc ở Leningrad và 18 chiếc ở Severodvinsk.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Sean Maloney, <i>To Secure Command of the Sea</​i>​ University of New Brunswick thesis 1991.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1320
 +Cached time: 20181011054448
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.150 seconds
 +Preprocessor visited node count: 761/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 28786/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1806/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 966 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​98.079 ​     1 -total
 + ​45.18% ​  ​44.311 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Begin
 + ​28.88% ​  ​28.330 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​27.61% ​  ​27.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​agrave;​u_ng&#​7847;​m_Li&​ecirc;​n_X&​ocirc;​_Nga
 + ​22.98% ​  ​22.541 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Military_navigation
 +  9.37%    9.190      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Characteristics
 +  9.29%    9.114      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Class_Overview
 +  8.06%    7.902      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Ship_Image
 +  5.86%    5.746      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Str_find
 +  4.09%    4.014      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ship_prefix
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​508601-0!canonical and timestamp 20181011054448 and revision id 40842792
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-t-u-ng-m-proyekta-611-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)