User Tools

Site Tools


101-tr-n-v-n-xu-n-v-n-ng-vi-n-la-gi

Trần Văn Xuân (sinh ngày 6 tháng 9 năm 1934) là 1 cựu vận động viên đấu kiếm người Việt Nam. Ông tập môn đấu kiếm khi học tại trường Yersin (Đà Lạt) từ năm 1948 đến 1952, từng là thành viên của đội tuyển Việt Nam Cộng hòa tham dự Olympic Roma 1960, Olympic Tokyo 1964.[1] và lớp trọng tài tại Á Vận Hội Teheran - Asian Games Teheran (1974). Ông tiếp tục tập luyện cho đến cuối thập niên 80 mới gác kiếm. Ông có vợ và 5 người con, vợ và các con của ông hiện đang sinh sống tại Sài Gòn.

Ông mất ngày 3 tháng 3 năm 2009 (tức ngày mùng 7 tháng 2 năm Kỷ Sửu) tại Sài Gòn, hưởng thọ 76 tuổi.

  • Kiếm thuật TPHCM trên đường khôi phục "Trên thao trường quốc tế, kiếm sĩ Tôn Thất Hải đã tham dự Olympic Helsinki (1952) rồi Trần Văn Xuân dự Olympic Rome (1960), Olympic Tokyo (1964), Asian Games Teheran (1974)."


Bản mẫu:Vietnam-fencing-bio-stub

101-tr-n-v-n-xu-n-v-n-ng-vi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)