User Tools

Site Tools


101-tr-t-b-ng-la-gi

Trượt băng ngoài trời tại Áo.

Trượt băng là di chuyển trên băng bằng giày trượt băng. Người ta trượt băng vì nhiều lý do khác nhau: rèn luyện sức khỏe, du lịch, giải trí và trong một số môn thể thao mùa đông. Mọi người có thể trượt băng trên những sân băng trong nhà và cũng có thể trượt trên sông, hồ đóng băng.

101-tr-t-b-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)