User Tools

Site Tools


101-trung-t-m-kinh-doanh-qu-c-t-moskva-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-trung-t-m-kinh-doanh-qu-c-t-moskva-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​right|350px
 +</​p><​p><​b>​Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva</​b>​ (tiếng Nga: Московский Международный Деловой Центр, chuyển tự Latin tiếng Nga là: <​i>​Moskovskiy Mezhdunarodniy Delovoy Tsentr</​i>;​ viết tắt là <​i>​ММДЦ</​i>,​ chuyển tự viết tắt là <​i>​MMDTs</​i>​),​ cũng gọi là <​b>​Moskva Siti</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ([Москва-Сити,​ <​i>​Moskva Siti</​i>​] <span style="​font-size:​100%;​ font-style:​normal;"​ class="​error">​lỗi:​ {{lang-xx}}:​ văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp)</​span>​) ​
 +là một khu thương mại ở trung tâm thủ đô Moskva, Nga.
 +</​p><​p>​Tọa lạc gần đường vành đai 3 ở quận Presnensky ở tây Moskva, Thành phố-Moskva hiện đang được triển khai. Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva được mong đợi trở thành khu vực đầu tiên ở Nga kết hợp kinh doanh, nơi cư trú và giải trí trong một tổ hợp.<​sup id="​cite_ref-Citynext.ru_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Chính quyền Mosvka hình thành ý tưởng dự án vào năm 1992.<​sup id="​cite_ref-Design_Build_Network_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Ước tính khu tổ hợp này sẽ có khả năng chứa 250.000-300.000 người sinh sống, làm việc hay tham quan cùng một lúc.<​sup id="​cite_ref-Citynext.ru_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Công tác xây dựng Trung tâm kinh doanh quốc tế Moskva thực hiện ở bờ Presnenskaya của sông Moskva, khoảng 4 kilômét (2,5 mi) về phía tây Quảng trường Đỏ, và ngay phía đông đường vành đai 3. Diện tích khu phức hợp là 60 hecta,<​sup id="​cite_ref-Citynext.ru_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Trước khi xây dựng, khu vực này gồm những tòa nhà cũ kỹ và các tổ hợp công nghiệp đã đóng cửa và để hoang. Chi phí tổng thể của dự án được dự kiến 12 tỷ đô la Mỹ.<​sup id="​cite_ref-Design_Build_Network_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1308
 +Cached time: 20181014205325
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.311 seconds
 +Preprocessor visited node count: 283/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11156/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5009/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.203/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.19 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 288.817 ​     1 -total
 + ​64.93% ​ 187.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​15.20% ​  ​43.900 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.12% ​  ​37.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Convert
 + ​12.36% ​  ​35.695 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.01%   ​14.481 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  4.54%   ​13.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.54%    7.329      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1406626-0!canonical and timestamp 20181014205325 and revision id 41118338
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-trung-t-m-kinh-doanh-qu-c-t-moskva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)