User Tools

Site Tools


101-tu-n-khanh-nh-c-s-sinh-1968-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tu-n-khanh-nh-c-s-sinh-1968-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về nhạc sĩ nhạc trẻ sinh năm 1968 Nguyễn Tuấn Khanh. Về những người cùng tên Tuấn Khanh khác, xem Tuấn Khanh.</​div>​
 +<​p><​b>​Tuấn Khanh</​b>​ (tên thật <​b>​Nguyễn Tuấn Khanh</​b>;​ sinh ngày 1 tháng 10 năm 1968), là một nhạc sĩ Việt Nam. Anh làm việc về báo chí, âm nhạc và kiêm quản lý dự án. Tên tuổi của anh gắn liền với nhóm nhạc MTV và Trio666.
 +</p>
  
 +<​p>​Từ khi 15 tuổi, Tuấn Khanh bắt đầu chơi nhạc cho nhiều ban nhạc trẻ Sài Gòn. Anh học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, bộ môn flute và sáng tác nhạc từ năm 17 tuổi.
 +</​p><​p>​Đến năm 1987, anh tổ chức thành lập nhóm nhạc riêng mang tên Gió Phương Nam, chủ yếu biểu diễn những sáng tác của anh. Năm 20 tuổi, anh học thêm các ngành luật, báo, tiếng Anh.
 +</​p><​p>​Vào đầu thập niên 1990, anh tham gia viết báo và trở thành phóng viên báo Tuổi trẻ, báo Thanh Niên, báo Người Lao động...Anh đã từng được đài truyền hình Rai International (Rai Italia) của Ý trao tặng giải thưởng cho các tác phẩm của mình và tác giả dàn dựng cho các nhóm nhạc của ông trên nền tảng alternative rock và modern rock. Vào năm 2001, anh được bình chọn là một trong 10 nhân vật trẻ của Đông Nam Á có ảnh hưởng đến cộng đồng chung, do tạp chí East Magazine tổ chức. Năm 2003, Tuấn Khanh được mời tham dự chương trình Sao Mai điểm hẹn và là thành phần trong ban giám khảo của cuộc thi này. Năm 2005, anh được Đài truyền hình Việt Nam mời tham gia với vai trò commander của trò chơi truyền hình mang tên Trò chơi âm nhạc.
 +</​p><​p>​Vào năm 2007, anh là thành viên Ban giám khảo chương trình Việt Nam Idol. Anh mới tuyên bố từ nay sẽ không tập trung vào khuynh hướng sáng tác những ca khúc tình ca thông thường mà chuyển qua những đề tài xã hội và đặc biệt hơn, anh sẽ không xin phép kiểm duyệt các đĩa nhạc của mình mà tự phát hành trên mạng.
 +</​p><​p>​Cũng trong năm 2007, nhạc sĩ Tuấn Khanh kết hôn lần hai với một giọng ca trong nhóm Trio 666 là ca sĩ Bích Châu. Họ có một con gái.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Áo xanh</​li>​
 +<​li>​Rêu phong</​li>​
 +<​li>​Hẹn lòng đi nhé</​li>​
 +<​li>​Những giấc mơ dịu dàng</​li>​
 +<​li>​Sóng tình</​li>​
 +<​li>​Như là tình yêu</​li>​
 +<​li>​Bay trên những giấc mơ</​li>​
 +<​li>​Khi người con gái khóc</​li>​
 +<​li>​Buồn ơi, ngủ yên</​li>​
 +<​li>​Trái tim Việt Nam</​li>​
 +<​li>​47.8</​li>​
 +<​li>​Trả nợ tình xa</​li>​
 +<​li>​Gánh xiếc to trên quê hương bé nhỏ</​li>​
 +<​li>​Hãy gấp trang báo hãy tắt TV</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181016172545
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.095 seconds
 +Preprocessor visited node count: 155/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4803/​2097152 bytes
 +Template argument size: 170/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 785 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​62.439 ​     1 -total
 + ​87.49% ​  ​54.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​61.54% ​  ​38.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  6.65%    4.153      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7901;​i_gian_s&#​7889;​ng
 +  5.39%    3.368      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dablink
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​60001-0!canonical and timestamp 20181016172545 and revision id 40885160
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tu-n-khanh-nh-c-s-sinh-1968-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)