User Tools

Site Tools


101-tu-n-l-v-ng-n-m-1945-la-gi

Tuần Lễ Vàng (năm 1945) là sự kiện bắt đầu từ ngày 04 tháng 09 năm 1945 khuyến khích người dân đóng góp ngân sách quốc gia do chủ tịch Hồ Chí Minh phát động nhằm tháo gỡ sự khó khăn tài chính của đất nước.[1] Tuần lễ được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân, trong đó tầng lớp thương nhân đóng vai trò chủ chốt.

Trong sự kiện Tuần Lễ Vàng, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã được nhân dân quyên góp tổng cộng 20 triệu đồng và 370 kilôgam vàng. Bà Hoàng Thị Minh Hồ, vợ đại tư sản Trịnh Văn Bô ủng hộ cho Chính phủ 5.147 lượng vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương (thời giá lúc đó). Căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu cũng được vợ chồng cụ cho Tướng Hoàng Văn Thái mượn với lý do là phục vụ vào việc chung.

101-tu-n-l-v-ng-n-m-1945-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)