User Tools

Site Tools


101-tupolev-tu-2-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-tupolev-tu-2-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tupolev Tu-2</​b>​ (Tên khi phát triển <​b>​ANT-58</​b>​ và <​b>​103</​b>,​ Tên hiệu NATO <​b>​Bat</​b>​) là một <​i>​máy bay ném bom tốc độ cao ban ngày (SDB)/máy bay ném bom mặt trận (FB)</​i> ​ hai động cơ nổi tiếng Xô viết trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tu-2 đã được biến đổi để đáp ứng nhu cầu về một loại máy bay ném bom tốc độ cao hay ném bom bổ nhào, với khoang chứa bom rộng, và tốc độ tương đương với tốc độ máy bay chiến đấu một chỗ ngồi. Được thiết kế để trở thành đối thủ của chiếc Ju 88, Tu-2 cho thấy nó có tính năng tương đương, và đã được sản xuất với nhiều phiên bản: thả thuỷ lôi, đánh chặn, và trinh sát.
 +</​p><​p>​Được thiết kế với tên gọi "​Samolyet (máy bay) 103", việc phát triển được giữ bí mật tuyệt đối. Nguyên mẫu đầu tiên hoàn thành tại nhà máy N156, và tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 29 tháng 1 năm 1941, phi công điều khiển là Mikhail Nukhtinov. Động cơ AM-37 đã bị huỷ bỏ để tập trung nỗ lực vào phát triển loại AM-38F cho Il-2. Vì thế Tupolev phải thiết kế lại chiếc máy bay cho thích hợp với động cơ mới. Việc sửa chữa chiếc máy bay ném bom này khiến tên định danh được đổi từ ANT-58 thành ANT-69. Tổng cộng 2257 chiếc Tu-2 đã được chế tạo.
 +</p>
 +
 +<​p>​Được chế tạo từ 1941 tới 1948. Tu-2 là loại máy ném bom hai động cơ có tầm quan trọng đứng hàng thứ hai tại Liên bang Xô viết, thiết kế này khiến Andrei Tupolev trở lại nổi tiếng sau một thời gian bị hắt hủi.
 +</​p><​p>​Tu-2 tiếp tục hoạt động cho tới năm 1950. Một số chiếc Tu-2 của Trung Quốc đã đụng độ với những chiếc máy bay của Anh và Hoa Kỳ trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên.
 +</p>
 +
 +<div class="​floatright"><​img alt="​Tupolev Tu-2.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Tupolev_Tu-2.svg/​400px-Tupolev_Tu-2.svg.png"​ width="​400"​ height="​501"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Tupolev_Tu-2.svg/​600px-Tupolev_Tu-2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Tupolev_Tu-2.svg/​800px-Tupolev_Tu-2.svg.png 2x" data-file-width="​1292"​ data-file-height="​1617"/></​div>​
 +<​dl><​dt>"​Aircraft 103"</​dt>​
 +<​dd>​Hai động cơ Mikulin AM-37 (làm mát bằng nước) 1400 hp. 1941.</​dd>​
 +<​dt>​ANT-67</​dt>​
 +<​dd>​Máy bay ném bom năm chỗ ngồi tầm xa.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-1</​dt>​
 +<​dd>​Máy bay chiến đấu hộ tống tầm xa ba chỗ ngồi.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2</​dt>​
 +<​dd>​Sử dụng hai động cơ 1450 hp Shvetsov ASh-82 (làm mát bằng nước) với sức chở lớn hơn. 1942.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2S (ANT-61)</​dt>​
 +<​dd>​Sử dụng hai động cơ piston xuyên tâm 1850 hp Shvetsov ASh-82FN. 1943.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2D (ANT-62)</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản tầm xa, dùng hai động cơ 1850 hp Shvetsov ASh-82FN?. 1943?</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2DB (ANT-64)</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản ném bom tầm xa.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2F (ANT-64)</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản trinh sát chụp ảnh.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2G</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản chở hàng tốc độ cao.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2K</​dt>​
 +<​dd>​Chỉ hai chiếc được chế tạo để thử nghiệm các ghế phóng.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2M (ANT-61M)</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt>​Tu-2N</​dt>​
 +<​dd>​Thử nghiệm động cơ, được chế tạo để thử nghiệm động cơ tuốc bin phản lực Rolls-Royce Nene.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2 Paravan</​dt>​
 +<​dd>​Hai chiếc được chế tạo để thử nghiệm thiết bị cắt dây giữ hàng rào bóng phòng không và thiết bị làm lệch (deflector).</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2R</​dt>​
 +<​dd>​Phiên bản trinh sát.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2RShR</​dt>​
 +<​dd>​Nguyên mẫu, được trang bị pháo 57-mm ở thân trước.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2/​104</​dt>​
 +<​dd>​Nguyên mẫu đánh chặn mọi thời tiết.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-2T (ANT-62T)</​dt>​
 +<​dd>​Ném bom, thả thuỷ lôi.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-6</​dt>​
 +<​dd>​Máy bay trinh sát.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-8 (ANT-69)</​dt>​
 +<​dd>​Ném bom tầm xa.</​dd>​
 +<​dt>​Tu-10 (ANT-68)</​dt>​
 +<​dd>​Nguyên mẫu ném bom thông thường.</​dd>​
 +<​dt>​UTB</​dt>​
 +<​dd>​Huấn luyện ném bom sử dụng động cơ Shvetsov ASh-21 690 hp do Phòng thiết kế Sukhoi chế tạo năm 1946</​dd></​dl>​
 +<​h3><​span id="​Trong_Chi.E1.BA.BFn_tranh_th.E1.BA.BF_gi.E1.BB.9Bi_th.E1.BB.A9_hai"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trong_Chiến_tranh_thế_giới_thứ_hai">​Trong Chiến tranh thế giới thứ hai</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô</​dt>​
 +<​dd/></​dl><​h3><​span id="​H.E1.BA.ADu_chi.E1.BA.BFn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Hậu_chiến">​Hậu chiến</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​dl><​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​23px-Flag_of_Bulgaria.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​35px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9a/​Flag_of_Bulgaria.svg/​46px-Flag_of_Bulgaria.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Bulgaria</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​img alt="​Cờ Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​20px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​20"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​30px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​40px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Trung Quốc</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​23px-Flag_of_Hungary.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​35px-Flag_of_Hungary.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Flag_of_Hungary.svg/​46px-Flag_of_Hungary.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Hungary</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​23px-Flag_of_Indonesia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​35px-Flag_of_Indonesia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Flag_of_Indonesia.svg/​45px-Flag_of_Indonesia.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ </​span>​Indonesia</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​23px-Flag_of_North_Korea.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​35px-Flag_of_North_Korea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​51/​Flag_of_North_Korea.svg/​46px-Flag_of_North_Korea.svg.png 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​CHDCND Triều Tiên</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​23px-Flag_of_Romania.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​35px-Flag_of_Romania.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Flag_of_Romania.svg/​45px-Flag_of_Romania.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​România</​dt>​
 +<dd/>
 +<​dt><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô</​dt>​
 +<​dd/></​dl>​
 +<​h3><​span id="​.C4.90.E1.BA.B7c_.C4.91i.E1.BB.83m_chung"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đặc_điểm_chung">​Đặc điểm chung</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Kíp lái</​b>:​ 4 người</​li>​
 +<​li><​b>​Chiều dài</​b>:​ 13.80 m (45 ft 3 in)</​li>​
 +<​li><​b>​Sải cánh</​b>:​ 18.86 m (61 ft 10 in)</​li>​
 +<​li><​b>​Chiều cao</​b>:​ 4.13 m (13 ft 7 in)</​li>​
 +<​li><​b>​Diện tích cánh</​b>:​ 48.5 m² (522 ft²)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng rỗng</​b>:​ 7.601 kg (16.757 lb)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng chất tải</​b>:​ 10.538 kg (23.232 lb)</​li>​
 +<​li><​b>​Trọng lượng cất cánh tối đa</​b>:​ 11.768 kg (25.944 lb)</​li>​
 +<​li><​b>​Động cơ</​b>:​ 2 Shvetsov ASh-82, 1.380 kW (1.850 hp) mỗi chiếc</​li></​ul><​h3><​span id="​.C4.90.E1.BA.B7c_.C4.91i.E1.BB.83m_bay"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đặc_điểm_bay">​Đặc điểm bay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Tốc độ tối đa</​b>:​ 521 km/h (281 kt, 325 mph)</​li>​
 +<​li><​b>​Tầm hoạt động</​b>:​ 2.020 km (1.090 nm, 1.260 mi)</​li>​
 +<​li><​b>​Trần bay</​b>:​ 9.000 m (30.000 ft)</​li>​
 +<​li><​b>​Tốc độ lên</​b>:​ 8.2 m/s (1.610 ft/​min)</​li>​
 +<​li><​b>​Chất tải cánh</​b>:​ 217 kg/m² (45 lb/​ft²)</​li>​
 +<​li><​b>​Lực đẩy/​Trọng lượng</​b>:​ 260 W/kg (0.16 hp/​lb)</​li></​ul><​h3><​span id="​Trang_b.E1.BB.8B_v.C5.A9_kh.C3.AD"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trang_bị_vũ_khí">​Trang bị vũ khí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li><​b>​Súng:</​b>​
 +</li>
 +<​li><​b>​Bom:</​b>​
 +<​ul><​li>​Khoang trong 1500 kg (3312 lbs)</​li>​
 +<​li>​Mang ngoài 2270 kg (5004 lbs)</​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Tupolev Tu-2</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li><​b>​Liên quan</​b>​
 +</li>
 +<​li><​b>​Máy bay tương tự</​b>​
 +</li>
 +<​li><​b>​Dãy</​b>​
 +</li>
 +<​li><​b>​Danh sách khác</​b>​
 +</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​Tên định danh máy bay ném bom của Liên Xô</​p></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​BB (<​i>​Blizhniy Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom tầm ngắn"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​DB (<​i>​Dalniy Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom tầm xa"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​FB (<​i>​Frontovoi Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom tiền tuyến"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​MTB (<​i>​Morskoi Tyazholy Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom hải quân hạng nặng"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​SB (<​i>​Skorostnoi Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom vận tốc cao"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​ShB (<​i>​Shturmovoi Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom cường kích"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​TB (<​i>​Tyazholy Bombardirovschik</​i>​ - "Máy bay ném bom hạng nặng"​)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181010205156
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.216 seconds
 +Real time usage: 0.294 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1513/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 79184/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1905/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.28 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 168.588 ​     1 -total
 + ​27.13% ​  ​45.733 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​26.28% ​  ​44.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_m&​aacute;​y_bay
 + ​24.14% ​  ​40.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.19% ​  ​25.615 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tupolev_aircraft
 +  8.06%   ​13.590 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.76%   ​13.086 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  7.57%   ​12.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WWIIUSSRAF
 +  7.12%   ​12.000 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Soviet_bomber_aircraft
 +  6.80%   ​11.456 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Aviation_lists
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​113015-0!canonical and timestamp 20181010205155 and revision id 26304361
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-tupolev-tu-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)