User Tools

Site Tools


101-udenopogon-inscriptus-la-gi

Udenopogon inscriptus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Udenopogon
Loài (species) U. inscriptus
Danh pháp hai phần
Udenopogon inscriptus
Becker, 1913

Udenopogon inscriptus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Udenopogon inscriptus được Becker miêu tả năm 1913. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Udenopogon inscriptus tại Wikispecies
101-udenopogon-inscriptus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)