User Tools

Site Tools


101-unbihexi-la-gi

Unbihexi,  126Ubh
Tính chất chung
Tên, ký hiệu unbihexi, Ubh
Phiên âm un-bi-héc-xi
Unbihexi trong bảng tuần hoàn
-

Ubh

(Ush)
unbipenti ← unbihexi → unbisepti
Số nguyên tử (Z) 126
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar)
Phân loại   siêu actinit
Nhóm, phân lớp n/a, g
Chu kỳ Chu kỳ 8
Cấu hình electron [Uuo] 5g6 8s2
(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2
(dự đoán)
Tính chất vật lý
không rõ
Tính chất nguyên tử

Unbihexi (tên quốc tế: unbihexium), hay nguyên tố 126, là một nguyên tố hóa học giả thiết với số nguyên tử 126 và được ký hiệu tạm thời là Ubh. Đây là nguyên tố có điểm lý thú do nó nằm ở đỉnh của giả thiết đảo ổn định.

101-unbihexi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)