User Tools

Site Tools


101-unbinili-la-gi

Unbinili,  120Ubn
Tính chất chung
Tên, ký hiệu unbinili, Ubn
Phiên âm un-bi-ni-li
Unbinili trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 120
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) không rõ
Phân loại   kim loại kiềm thổ
Nhóm, phân lớp 2, s
Chu kỳ Chu kỳ 8
Cấu hình electron [Uuo] 8s2
(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2
(dự đoán)
Tính chất vật lý
không rõ
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa 2, 4[1]dự đoán

Unbinili (tên quốc tế: unbinilium) là tên gọi tạm thời cho nguyên tố hóa học giả thiết thứ 120 trong bảng tuần hoàn, có ký hiệu tạm thời là Ubn và có số nguyên tử 120. Vì unbinili được xếp vào nhóm kim loại kiềm thổ nên nó có thể có tính chất tương tự như radi hoặc bari.

Những cố gắng để tổng hợp nguyên tố này bằng các phản ứng ở mức năng lượng kích thích thấp không thành công mặc dù có những báo cáo rằng việc phân hạch hạt nhân unbinili ở mức năng lượng kích thích rất cao đã được ghi nhận thành công, cho thấy hiệu ứng lớp vỏ mạnh với số Z=120.

Kết hợp bắn phá hạt nhân để cho ra hạt nhân Z=120[sửa | sửa mã nguồn]

Bảng bên dưới gồm những cách kết hơp các hạt nhân trong việc bắn phá để tạo ra hạt nhân có số nguyên tử 120.

Target Projectile CN Attempt result
208Pb 88Sr 296Ubn Phản ứng chưa được thực hiện
238U 64Ni 302Ubn Không thành công, σ < 94 fb
244Pu 58Fe 302Ubn Không thành công, σ < 0.4 pb
248Cm 54Cr 302Ubn Không thành công
250Cm 54Cr 304Ubn Phản ứng chưa được thực hiện
249Cf 50Ti 299Ubn Các kết quả chưa có
252Cf 50Ti 302Ubn Phản ứng chưa được thực hiện
257Fm 48Ca 305Ubn Phản ứng chưa được thực hiện
101-unbinili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)