User Tools

Site Tools


101-v-n-m-n-la-gi

Văn Môn là xã thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

Xã Văn Môn nằm ở phía tây nam của huyện Yên Phong, bên bờ bắc sông Ngũ Huyện Khê.

Xã Văn Môn có 5 thôn (làng) bao gồm: Mẫn Xã, Phù Xá, Quan Đình, Quan Độ, Tiền Thôn.

101-v-n-m-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)