User Tools

Site Tools


101-v-t-en-th-i-b-nh-d-ng-la-gi

Vịt đen Thái Bình Dương (danh pháp khoa học: Anas superciliosa) là một loài chim thuộc phân họ Vịt, họ Vịt[1]. Nó được tìm thấy trong nhiều của Indonesia, New Guinea, Australia, New Zealand, và nhiều hòn đảo ở phía tây nam Thái Bình Dương, đạt đến quần đảo Caroline ở phía bắc và Polynesia thuộc Pháp ở phía đông. Nó thường được gọi là vịt xám ở New Zealand, nơi mà nó còn được gọi bằng tên Maori, Pārera.

101-v-t-en-th-i-b-nh-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)