User Tools

Site Tools


101-valiraptor-namibiensis-la-gi

Valiraptor namibiensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Valiraptor
Loài (species) V. namibiensis
Danh pháp hai phần
Valiraptor namibiensis
Londt, 2002

Valiraptor namibiensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Valiraptor namibiensis được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Valiraptor namibiensis tại Wikispecies
101-valiraptor-namibiensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)