User Tools

Site Tools


101-vdc-net2e-la-gi

Net2E hay VDC-Net2E là một công ty Cổ phần phát triển dịch vụ học tập và giải trí trực tuyến Net2E là một nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm trò chơi trực tuyến và dịch vụ học tập. VDC-NET2E được thành lập vào tháng 9 năm 2005 bởi các sáng lập viên chính: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Đại diện vốn bởi Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC), Công ty TNHH Kalet Hàn Quốc, Công ty Tài chính Bưu điện (PTF) và Công ty Cổ phần Điện tử, Công nghiệp và Hoá chất Việt Nam, với số vốn điều lệ ban đầu là 90 tỷ VNĐ.

101-vdc-net2e-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)