User Tools

Site Tools


101-vi-t-ng-c-la-gi

Việt Ngọc có diện tích 8,72 km², dân số năm 1999 là 7800 người,[1] mật độ dân số đạt 894 người/km², nằm phía Tây huyện Tân Yên cách thị trấn Cao Thượng 14km. Về địa giới hành chính, phía Đông giáp xã Ngọc Vân và xã Lam Cốt, phía Tây giáp xã Ngọc Sơn, (huyện Hiệp Hòa), phía Nam giáp xã Lương Phong (huyện Hiệp Hòa), phía Bắc giáp xã Hoàng Thanh (huyện Hiệp Hòa).

Xã Việt Ngọc có lịch sử văn hóa lâu đời, hiện nay xã 3 ngôi chùa 1 ngôi đình được công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh: chùa Gia, chùa Chính, Chùa Thể Hội và Đình Dĩnh. Trải qua các thời kỳ, Đảng bộ và nhân dân xã Việt Ngọc không ngừng cố gắng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

101-vi-t-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)