User Tools

Site Tools


101-vl-myrsky-la-gi

VL Myrsky (tiếng Anh: Cơn bão) là một loại máy bay tiêm kích trong Chiến tranh thế giới II của Phần Lan, nó được thiết kế bởi Nhà máy sản xuất máy bay nhà nước (Valtion lentokonetehdas) cho Không quân Phần Lan. Các phiên bản của loại máy bay này gồm Myrsky I, Myrsky II, và Myrsky III.

Myrsky I
Mẫu thử, 4 chiếc
Myrsky II
Phiên bản sản xuất, 47 chiếc
Myrsky III
Không chế tạo
Phần Lan Phần Lan
Không quân Phần Lan

Tính năng kỹ chiến thuật (VL Myrsky)[sửa | sửa mã nguồn]

Đặc điểm riêng[sửa | sửa mã nguồn]

Hiệu suất bay[sửa | sửa mã nguồn]

Vũ khí[sửa | sửa mã nguồn]

  • 4 khẩu súng máy 12,7 mm LKK/42
  • 2 quả bom 100 kg
Máy bay có tính năng tương đương
Danh sách khác
Ghi chú
Tài liệu
  • Angelucci, Enzo. The Rand McNally Encyclopedia of Military Aircraft, 1914-1980. San Diego, California: The Military Press, 1983. ISBN 0-517-41021-4.
  • Green, William. War Planes of the Second World War, Fighters, Volume One. London: Macdonald & Co.(Publishers) Ltd., 1960. ISBN 0-356-01445-2.
  • Stemman, Karl. "Finland's Fighter Finale". Air Enthusiast. Issue 23, December 1983—March 1984, pp. 10–19, 80. Bromley, Kent UK: Pilot Press, 1983.
101-vl-myrsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)