User Tools

Site Tools


101-wilcoxius-acutulus-la-gi

Wilcoxius acutulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Wilcoxius
Loài (species) W. acutulus
Danh pháp hai phần
Wilcoxius acutulus
Martin, 1975

Wilcoxius acutulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Wilcoxius acutulus được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Wilcoxius acutulus tại Wikispecies
101-wilcoxius-acutulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)