User Tools

Site Tools


101-xalapa-veracruz-la-gi

Xalapa là một đô thị thuộc bang Veracruz, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 413136 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Xalapa (1951–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 32.4 33.4 37.4 37.0 38.4 36.0 31.5 31.9 32.4 32.9 33.0 32.5 38,4
Trung bình cao °C (°F) 21.2 22.5 25.4 27.2 27.7 26.3 25.3 26.0 25.5 24.3 23.0 21.7 24,7
Trung bình ngày, °C (°F) 15.8 16.5 19.2 21.0 21.9 21.1 20.3 20.7 20.5 19.3 17.7 16.4 19,2
Trung bình thấp, °C (°F) 10.4 10.5 13.0 14.8 16.1 15.9 15.3 15.4 15.6 14.3 12.5 11.0 13,7
Thấp kỉ lục, °C (°F) 0.2 0.0 2.8 4.0 7.0 9.0 9.0 9.5 9.8 5.0 −2.2 0.9 −2,2
Giáng thủy mm (inch) 41.2
(1.622)
42.8
(1.685)
44.7
(1.76)
61.7
(2.429)
100.7
(3.965)
288.1
(11.343)
219.4
(8.638)
164.2
(6.465)
249.6
(9.827)
113.5
(4.469)
64.6
(2.543)
45.3
(1.783)
1.435,8
(56,528)
% độ ẩm 67 63 63 60 63 68 67 66 69 69 67 68 66
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 12.4 11.9 11.1 9.4 11.1 19.6 19.0 16.5 19.3 16.9 12.6 13.0 172,8
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 143 133 166 155 159 138 215 168 132 145 154 142 1.850
Nguồn #1: Servicio Meteorologico Nacional (độ ẩm 1981–2000)[2][3]
Nguồn #2: Deutscher Wetterdienst (nắng, 1961–1990)[4][5]
101-xalapa-veracruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)