User Tools

Site Tools


101-zabrotica-clarkei-la-gi

Zabrotica clarkei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zabrotica
Loài (species) Z. clarkei
Danh pháp hai phần
Zabrotica clarkei
Hull, 1958

Zabrotica clarkei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zabrotica clarkei được Hull miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zabrotica clarkei tại Wikispecies
101-zabrotica-clarkei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)