User Tools

Site Tools


101-zapopan-la-gi

Zapopan là một đô thị thuộc bang Jalisco, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 1155790 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Zapopan (1951–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 36.0 39.0 40.5 42.0 41.0 41.0 36.5 38.5 37.0 39.0 39.0 39.0 42,0
Trung bình cao °C (°F) 25.1 27.3 29.9 32.3 33.5 31.1 27.8 27.8 27.6 27.5 26.6 25.0 28,5
Trung bình ngày, °C (°F) 16.8 18.4 20.4 22.6 24.2 23.6 21.8 21.8 21.7 20.7 18.7 17.0 20,6
Trung bình thấp, °C (°F) 8.4 9.5 10.8 13.0 15.0 16.1 15.8 15.7 15.7 14.0 10.8 9.0 12,8
Thấp kỉ lục, °C (°F) −4 −2 1.0 1.0 7.0 7.0 7.0 6.0 8.0 7.0 1.0 −7 −7
Giáng thủy mm (inch) 15.1
(0.594)
10.0
(0.394)
4.5
(0.177)
4.2
(0.165)
23.0
(0.906)
195.5
(7.697)
264.1
(10.398)
217.8
(8.575)
163.8
(6.449)
60.4
(2.378)
13.5
(0.531)
12.1
(0.476)
984,0
(38,74)
Số ngày giáng thủy TB (≥ 0.1 mm) 2.1 1.1 0.5 1.0 3.1 14.2 20.0 18.7 14.1 6.2 1.6 2.1 84,7
Nguồn: Servicio Meteorológico Nacional[2][3]
101-zapopan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)