User Tools

Site Tools


101-zeami-motokiyo-la-gi

Zeami Motokiyo (世阿弥 元清 Zeami Motokiyo?, Thế A Mi Nguyên Thanh) cũng được gọi là Kanze Motokiyo (観世 元清 Kanze Motokiyo?, Quan Thế Nguyên Thanh), sinh năm 1363 - mất ngày 8 tháng 8 (tức 1 tháng 9) năm 1443, là một triết gia, diễn viên, nhà viết kịch Nhật Bản.

Zeami được đào tạo bởi người cha, Kan'ami, cũng là một diễn viên. Họ thành lập nhà hát kịch Nō.

  • On the Art of the No Drama: Những khảo luận lớn của Zeami, 1984, M. Yamazaki (ed.), J. T. Rimer (tr.)
  • Ngôi nhà của Kanze, Nobuko Albery, 1985, Simon và Schuster, New York, ISBN 0-671-60520-8 (tiểu thuyết)
  • Phong cách Zeami: The Noh Plays of Zeami Motokiyo, Thomas Blenman Hare, Đại học Stanford, Stanford, 1986.
  • Tinh thần ra hoa: Classic Teachings on the Art of Nō, Zeami, William Scott Wilson (tr.), Kodansha quốc tế, Tokyo, Nhật Bản, 2006, ISBN 4-7700-2499-1 (Fūshi kaden dịch)
  • Zeami: Performance Notes, 2008, Tom Hare (tr.), Đại học Columbia, ISBN 978-0-231-13958-8
101-zeami-motokiyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)