User Tools

Site Tools


101-zelamyia-alyctus-la-gi

Zelamyia alyctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zelamyia
Loài (species) Z. alyctus
Danh pháp hai phần
Zelamyia alyctus
Londt, 2005

Zelamyia alyctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zelamyia alyctus được Londt miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zelamyia alyctus tại Wikispecies
101-zelamyia-alyctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)