User Tools

Site Tools


101-zichy-jfalu-la-gi

Zichyújfalu là một thị trấn thuộc hạt Fejér, Hungary. Thị trấn này có diện tích 10,82 km², dân số năm 2010 là 956 người,[3] mật độ 88 người/km².

101-zichy-jfalu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)