User Tools

Site Tools


101-zosteria-novazealandica-la-gi

Zosteria novazealandica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Zosteria
Loài (species) Z. novazealandica
Danh pháp hai phần
Zosteria novazealandica
Daniels, 1987

Zosteria novazealandica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Zosteria novazealandica được Daniels miêu tả năm 1987. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Zosteria novazealandica tại Wikispecies
101-zosteria-novazealandica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)